Profil kanceláře

Advokátní kancelář Machová poskytuje komplexní právní služby se zaměřením především na právo občanské, právo nemovitostí, obchodní, rodinné a pracovní právo, vymáhání a správu pohledávek.

Těžiště naší práce spočívá v řešení právních vztahů k nemovitostem, včetně bytů a nebytových prostor. Klientům poskytujeme právní poradenství a sepisujeme úkony související s nabýváním a převodem vlastnictví k nemovitostem a se založením práv třetích osob k nim. Své klienty pravidelně zastupujeme i v řízení před katastrálním úřadem. Máme letité zkušenosti se zastupováním v exekučním řízení a řešením problematiky exekucí.

Rovněž jsme oprávněni činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách (úřední ověření podpisu) a provádíme úschovy peněz a cenných papírů.

Poskytujeme právní servis obchodním společnostem, zajistíme jejich založení a vyřídíme záležitosti související s chodem již založené společnosti, jako např. zpracování smluv pro činnost společnosti nezbytných včetně vedení pracovně-právní agendy.

Nemalá část naší práce spočívá v zastupování klientů v rozvodových řízeních, řízeních o úpravu styku k nezletilým dětem, řízeních o určení výše výživného a vypořádání společného jmění manželů.

V případě potřeb klientů zařídíme a koordinujeme i služby dalších profesí, jako notářských a exekutorských úřadů, soudních znalců nebo účetních a daňových poradců či auditorů.

Služby

  • občanské právo a právo nemovitostí
  • rodinné právo
  • obchodní právo
  • pracovní právo
  • správní právo
  • exekuční řízení a insolvence

Advokátní úschovy
úschovy finančních prostředků, listin a cenných papírů

Ověřování podpisů
prohlášení o pravosti podpisů na listinách podepsaných před advokátem

Autorizovaná konverze dokumentů
převod dokumentů v listinné podobě do dokumentů v elektronické podobě a naopak, ověřování shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky

Advokátka

JUDr. Eva Machová

JUDr. Eva Machová (roz. Vonyšová) je advokátkou zapsanou v České advokátní komoře pod ev. číslem 14983. Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (2003), kde složila i rigorózní zkoušku a získala titul JUDr. (2013). Mimo to studovala právo i na Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). Od roku 2003 působila jako advokátní koncipient v Brně. V současnosti vykonává advokacii ve sdružení v Advokátní kanceláři Machová. Specializuje se na občanské, obchodní, pracovní a rodinné právo, výrazně se zaměřuje zejména na právo nemovitostí. Má zkušenosti se zastupováním klientů z řad českých i zahraničních obchodních společností. Disponuje znalostí jazyka německého a anglického.