Odměna

Odměna advokáta je určena na základě dohody s klientem, před započetím zastupování klienta vždy informujeme o předpokládaných nákladech na právní služby v dané věci. V případě absence smluvního ujednání účtujeme dle obecně závazných předpisů, a to vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Svým klientům nabízíme několik možností určení výše odměny v konkrétní věci. Je možno účtovat odměnu hodinovou sazbou, smluvit odměnu jako paušální (paušální částkou za časové období), stanovit odměnu pevnou sazbou za vyřízení celé záležitosti nebo ji určit jako podílovou v závislosti na výsledku sporu. Účtování odměny za právní služby může být po dohodě změněno či upraveno tak, aby bylo v dané situaci pro klienta co nejvhodnější.